Aya

istabl.
1953
HT logo
 
 
 
               
 

:::
:::
 

Bismillahi Al-Rahman Al-Raheem

Müslüman Kadının Peçesini Savunmak Farzdır

Hollanda Meclisi, kamusal alanda yüzü tamamen örten giysilerin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını onayladı. Yasa uyarınca peçe takanlara para cezası verilecek… Yasa tasarısı genel ifadeler içerse de ancak hiç şüphesiz “peçe” ya da “burka”yı yasaklamayı amaçlıyor. Hedef kitle, Müslüman topluluklardır.

İdeolojik devletler, benimsenen ilke ve kurallara aykırı yasama ve kanun yapmazlar. Bu ülkede bazıları bunun farkındadır. Dolayısıyla biz, peçenin yasaklanmamasını öneriyoruz. Çünkü peçe yasağı, demokratik sistemin sözde özgürlük değerlerine terstir. Hollanda Danıştay’ına göre meclis, toplumsal sorun olarak görülmeyen bir konuyu görüşüyor ve yasa tasarısı, Müslüman toplulukları hedef alıyor. Yeterli yasak gerekçelerine de sahip değil. Gerçekten de peçe, Danıştay’ın da dediği gibi inanç özgürlüğü kapsamına girmektedir.

Danıştay tarafından yapılan açıklamada, peçe yasağı, yasal normlar ve ilkelerle örtüşmüyor. Ülke anayasasının dayalı olduğu değerlere aykırı dendi. Bu da bir kez daha gösteriyor ki politikacılar ilkesizdir. Partizan politikalara göre hareket ediyorlar. Onlara bu politikaları arzu, tutku ve kinleri dikte ediyor. Söz konusu politikaların sözde savundukları değerlerle hiçbir ilgisi yok. Ne gariptir ki onlar gittikçe daha çok ikiyüzlü oluyorlar. Müslümanları değerleri ihlal etmekle suçlarken bizzat kendileri değerleri ihlal ediyor, inandıkları değerlerle çelişiyorlar. 

Siyasilerden Müslümanlara insaflı davranmalarını beklemek ahmaklıktır. Bu yüzden Müslümanlar birbirine kenetlenmeli ve “peçe” yasağı gibi bu ülkedeki bir grup Müslüman kadın etkileyecek sorunları savunmak için birlik olmalıdır. Peçeyi savunmak, şeri içtihada binaen farz olarak gören Müslüman kadınlara yardım etmektir. Bazı ilim adamları, belli delillere dayanarak peçenin farz olduğunu söylediler… Bu aynı zamanda devlet müdahalesi olmaksızın Müslüman toplulukların dini hükümlere bağlanma hakkını savunmaktır… Müslümanlar bilsin ki Müslüman dindar kadınları yardımsız bırakmak, kendilerine kötülük ve fesat olarak dönecektir. Taviz tavizi getirir, peçe yasağını başka yasaklar da izleyecektir. Peçe yasağı, başörtü ve cilbab gibi diğer İslami tezahürlerin yasaklanması yönünde atılan ilk adımdır.

Hizb-ut Tahrir olarak biz, -bireysel ve toplu olsun- Müslüman toplulukları şeri vecibelerini yerine getirmeye ve İslami davalarını savunmaya davet ediyoruz.

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

“Mümin mümine karşı, parçaları birbirini bağlayıp tahkim eden bina gibidir.” Ayrıca onları bizimle çalışmaya ve işbirliği yapmaya davet ediyoruz. Müslüman kadınlara yardım etmek ve benimsenen şeri hükme bağlanma haklarını savunmak gerek.
Çünkü Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ 

“Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir.” [Tevbe 71]

H. 01 Rabiu’l Evvel 1438

 

Hizb-ut Tahrir

30.11.2016
 

Hollanda

 


...:-
  • Hilafet Devletinin Yıkılışıyla Düşman, Ekonomik ve Mali Politikalar Dikte Etmeye Başladı, Ajanları da Uyguladı!

  • Hilafet Yıkılalı Yüz Yıl Oldu, Yeniden Kurulana Kadar Hiçbir Değişiklik Görmeyeceğiz

  • Cinayet Suçları ve Huzurlu İnsanların Terörize Edilmesi, Büyük Bir Günahtır, Filistin Yönetimi ve Yahudi Varlığının Sorumlu Olduğu Sinsi Bir Plandır

  • Güvenlik Riskleri ve Kalıcı Barış

  • “Allah’a ve Peygamberine karşı gelenler; işte onlar, en alçak kimselerle beraberdirler.” [Mücadele 28]

  •