Aya

istabl.
1953
HT logo
 
 
 
               
 

:::
:::
 

Bismillahi Al-Rahman Al-Raheem

Haram Kanları ve Kutsal İhlallerini Durdurun

Yolunu kaybeden, hedefini şaşıran, varlık nedeni ve niye savaştığını bilmeyen bazı gruplar, daha ne zamana kadar rastgele yürüyecekler? Düşmana dönük namlular, hızla Müslümana dönmeye başladı!
Gerçekten de daha bazı gruplar, Şam devriminde bir iç çatışmanın zafere ulaştırmayacağından bihaber. Gruplar arası iç çatışma, sadece cani rejim ve sonra da gece gündüz Şam devrimine kumpas kuran Amerika’ya yarar.

La İlahe İllallah kelimeyi şehadetini getiren bir Müslüman, aynı kelimeyi şehadeti getiren, aynı amaç için savaşan ve aynı hendekte azgın düşmana karşı mücadele veren bir kardeşini nasıl öldürmeye cesaret edebilir? Sonra Şam topraklarında aklı başında olanlar yok mu ki yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak ve haram kanlar akıtmak için cahillere gün doğsun?
Ey Şam diyarında savaşan tüm mücahit gruplar!

Unutmayın, siz iğrenç iç çatışma ve tiksindirici tefrikayı perçinlemek için bu yola baş koymadınız. Aksine Allah’ın kelimesini yüceltmek için bu yola girdiniz. Allah’ın kelimesi ise bu gibi eylemlerle yücelmez. Tam tersine safları birleştirip sıkılaştırarak, rejimi devirerek ve Allah’ın Şeriatını hayatta hâkim kılarak yücelir. Unutmayın, siz Şam devriminin emin bekçilerisiniz. Eğer bekçilik görevini hakkıyla eda etmeyip gevşeklik gösterirseniz, hedefinizden saptıracak ve sizi ailenizden uzaklaştıracak işlerle uğraşırsanız, emin olun ki o zaman bekçiliğe elverişli olmazsınız. Şam diyarında bekçiliğe elverişli nice yiğitler var. Akan kan gölünü durdurun. Suriye halkı bu kanların sizler eliyle akıtılacağını aklından bile geçirmiyor. Sakın başkalarının ekmeğine yağ sürmeyin.
Ey Şam diyarındaki Müslümanlar!

Kuşkusuz rolünüz büyük ve yücedir. Siz, Şam diyarında akan haram kan çeşmesini durduracak vanasınız. Tüm iç çatışma girişimleri karşısında siper olun. Bilin ki bu gibi konulara sessiz kalmak, Şam devrimine karşı işlenmiş bir suçtur. Şüphesiz hak söz, her zalimin zulmüne dur diyebilir. Fitne erbabı ve siyasetin çocukları işte bu hak sözden korkuyorlar. Allah’a tevekkül ederek hak söz söyleyin. Devrim, sizin devriminiz, kanlar sizin kanlarınızdır. Onun için ne olursa olsun kanların heder edilmesine sakın izin vermeyin.

Bu gibi elim olayların çözümü, Rabbin kitabında yazılıdır. Her fitneci günahkâr bu çözümü göremez. Allah Subhânehu ve Teâlâ, sağlam ipine sımsıkı sarılmayı farz, tefrika ve Müslümanlar arasında çatışmayı da haram kıldı. Haksız yere Müslümanı öldürmek haramdır. Kim bu nassları görmezden gelir veya anlamlarını saptırırsa, Allah’ın gazabından söz etmesi yakışık almaz. Bıraksın iftirayı ve gitsin evinde otursun. Hiçbir sorun yoktur ki Allah Subhânehu ve Teâlâ çözümünü indirmiş olmasın. Bu gruplara akan kirli siyasi para, Şam devrimine zarar verdi. Müslüman ile kardeşi arasına girdi. Haram kanı helal ve rejimle ateşkesi de mubah saydı... Hastalığın kaynağı ile savaşmak ve Batı ülkeleri ile ilişkileri kesmek bir zorunluluktur. Mücahitler bilsin ki onlar kardeştirler. Birlik olmak, erişilmesi uzak bir hayal değildir, aksine Allah’ın bir farzıdır. Aksi halde Müslümanlar zafer bekleyişine girmesin. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 

“Sakın benden sonra birbirinizin boyunlarını vuran kâfirler gibi olmayın.”

H. 07 Muharrem 1438

 

Hizb-ut Tahrir

08.10.2016
 

Suriye Vilayeti

 


...:-
  • Bek-Abad Olayı: İşkence ve Uyduruk Suçlamalar

  • وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ “ Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, yardım etmek üzerinize borçtur.” [Enfal 72]

  • Ey Müslüman Ordular! Refah’ı, Cenin’i ve Tüm Filistin’i Siz Desteklemezseniz Kim Destekleyecek?

  • Daha Ne Zamana Kadar Devam Edecek Ey Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Ümmeti!

  • Ramazan Bitti, Bayram Geldi, İslam Ümmeti Hala Sıkıntılarla Boğuşuyor, Trajediler Her Taraftan Sarmış Durumda!

  •