Aya

istabl.
1953
HT logo
 
 
 
               
 

:::
:::
 

Bismillahi Al-Rahman Al-Raheem

2019 Kuala Lumpur Zirvesindeki Liderlere ve Heyetlere Açık Mektup

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun. Salat ve selam Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in üzerine olsun. Özelde sizlerin genelde İslam ümmetinin bu zirvenin beyhude olduğunu anlayacağı umuduyla bu retoriksel zirvenize nasihatte bulunuyoruz. Çünkü bu zirve, siz ve sizden öncekilerin düzenlediği başarısız zirvelerin tekrarı ve devamı niteliğindedir. Bu sözlerimizin kıyamet günü Allah huzurunda Risalet’i tebliği ettiğimize dair kanıt olmasını umuyoruz.

Dinlemeyeceğinizi biliyoruz ama yine de hatırlatmak istiyoruz. Bu ümmetin kurtuluşu için gerçek çözümleri İslam’dan almak zorundasınız. Böylece Kuala Lumpur zirvesi, (varsa) samimi niyetleri heder etmeyecek, yanlış ve beyhude çözümlerle enerjinizi boşa harcamayacaktır. Gerçek çözüm, başka bir retoriksel zirveye gereksinim duymadan ümmeti sonsuza dek kurtaracaktır.

Kuala Lumpur zirvenizin, ümmetin gözündeki imajınızı iyileştirmeye yönelik olduğunu çok iyi biliyoruz. Herhalde farkında değilsiniz, imajınız uzun zamandır berbattır ve Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın emrine itaat etmediğiniz sürece düzelmeyecektir. Uzun zamandır gözlerinizi kapattınız ve ümmete sırt çevirdiniz. Ümmeti sırtından bıçakladınız, şimdiyse kurtarıcısı gibi davranıyorsunuz. Gerçekten de ümmetin muazzam bir şekilde acı çekmesi üzücüdür. Acı çekmesinin temel nedeni sizsiniz. Siz ve seleflerinizin düzenlediği ve katıldığı bu ve benzeri diğer binlerce zirvenin, ümmetin sorunlarını asla çözmeyeceğini biliyorsunuz.

Hilafetin 1924’te İstanbul’da yıkılmasından bu yana ümmet, sefalet ve talihsizlik içinde yaşamaktadır. 1300 yıldan fazla bir süredir kalkansız ve hamisizdir. Bugüne kadar Müslüman yöneticiler olarak Hilafeti kurma ve İslami yasaları uygulama yükümlülüğünüzü yerine getirmediniz. Tersine Allah Subhânehu ve Teâlâ ve Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem düşmanı sömürgeci efendilerinizden miras aldığınız Batılı laik sistemi uygulamaya devam ediyorsunuz. Rabbinizden daha çok sömürgeci efendilerinize hizmet ediyorsunuz. Düşmanlarınızı dost olarak gördünüz ve onlara boyun eğdiniz, kollayıp gözetmeniz gereken ümmeti ise düşman olarak gördünüz. Bu, ümmetin sorunlarının sebebidir. Ümmetin sorunlarının sebebi sizsiniz. İşlediğiniz tüm “suçlardan” sonra, şimdi de ümmetin sorunlarını çözmek için toplanıyorsunuz ve ümmetin, kötülüklerinizden habersiz olduğunu düşünüyorsunuz!

Kesinlikle ümmetin temsilcileri değilsiniz, ümmet de sizi temsilcisi olarak görmüyor. Ümmetin tek bir bireyini bile temsil etmediğinize göre nasıl sorunları hakkında konuşabiliyorsunuz? Sadece kendinizi, çıkarlarınızı ve sömürgeci efendilerinizi temsil ediyorsunuz. Onlarca yıldır düşmanlarla birlikte ümmete karşı komplo kuruyorsunuz. Ümmete saldırdığında ve zarar verdiğinde düşmana el uzattınız hatta kol kola girdiniz. Ümmet, düşmanları terk etmeniz ve kendisini kurtarmanız için haykırdı, ama haykırdıkça düşmanlara yaklaştınız.

Ümmet, kendisini ve topraklarını birleştirmeniz için haykırıyor, ama birleştirmek için haykırdıkça siz ümmeti daha da parçaladınız. Ümmet, İslam’ı uygulamanız için haykırıyor, ama haykırdıkça laikliğe daha da sarıldınız ve daha da kötüsü, ümmete düşman oldunuz. İyiliğinizi isteyen ümmeti dinlemiyorsunuz, bunun yerine kaprislerinizi, yıkımınızı ve ümmetin yıkımını isteyen sömürgeci efendilerinizi dinliyorsunuz.

Kalbinizde zerre kadar samimiyet ve cesaret duygusu kalmışsa ve dinlemek istiyorsanız, İslam dünyası ve ümmetin sorunlarının gerçek çözümünün kısa tasviri şöyledir:
1- Kâfir Batıya teslim olmak yerine İslam’a teslim olmalısınız. Sömürgeci Batı efendilerinizden kurtulun ve Yaratıcınıza, yasalarına ve sistemlerine teslim olun.

2- Ülkelerinizdeki ve tüm Müslüman ülkelerindeki laik-demokratik sistemin kökünü kazıyın. Batı yapımı bu sistem, küfür sistemidir, almamız, uygulamamız ve yaymamız haramdır. Nitekim laik demokratik sistem, ümmetin bölünmesine ve felaketine neden olmaktadır.

3- İşgal altındaki Müslüman toprakları kurtarmak dışında başka bir çözüm yoktur ve onları kurtarmanın tek yolu, Müslüman orduları seferber etmektir. Dünyanın herhangi bir yerinde kâfir rejimleri tarafından baskı ve zulme maruz kalan tüm Müslümanları da kurtarmak zorundasınız. Bu topraklardaki kardeşlerimizin haklarını iade etmeyen rejimlere karşı cihat ilan etmelisiniz.

4- Bütün Müslüman toprakları ve Hilafetin yıkılmasından bu yana bizi ayıran ulus devletleri tek bir liderlik ve tek bir devlet altında Hilafet Devletinde yeniden birleştirmelisiniz. Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın sistemi ve yasalarını yeniden uygulanmalısınız, ümmete dayatılan insan yapımı sistemleri ve yasaları tamamıyla değiştirmelisiniz.

Yukarıdaki çözümlere başvurmadan, zirveniz, tıpkı daha önceki binlerce zirve gibi boş ve anlamsız olacaktır. Ümmetin ihtiyaç duyduğu bu gerçek çözümler olmadan – ki Rabbinizi memnun edecek çözümlerdir- böyle bir zirveyle ümmete yeniden ihanet etmiş sayılacaksınız. Ümmetin, ihanetlerinize sessiz kalacağını sanmayın! Uzun süredir aslında ümmet gözünde onurunuzu ve saygınlığınızı yitirmiş olduğunuzu unutmayın. Bu zirve gibi ümmetin sorunlarını çözmeyi amaçlayan toplantılar düzenleyerek “iyileştirme” çabalarınıza rağmen imajınız her geçen gün kötüleşiyor.

Ümmetin her geçen gün sizden nefret ettiğini, kınadığını, isyan bayrağını çektiğini ve sizi reddettiğini görmüyor musunuz? Tüm bunları görmüyor musunuz? Ümmet hareket halinde ve sizi ortadan kaldırana ve gerçek çözüme ulaşana kadar asla durmayacak. Dinlemeyeceğinizi bilmemize rağmen İslam dünyasındaki tüm sorunların asıl sebebinin siz ve ümmete zorla uyguladığınız seküler sistem olduğunu tekrar tekrar size hatırlatmak istiyoruz. Bu nedenle ümmetin sorunları için gerçek çözüm, yeniden İslam’a dönmeniz, Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devletini yeniden kurmanız, Allah’ın sistemini ve yasalarını bütünüyle uygulamanızdır.

H. 22 Rabiu’s Sânî

 

Hizb-ut Tahrir

19.12.2019
 

Malezya

 


...:-
  • Hilafet Yıkılalı Yüz Yıl Oldu, Yeniden Kurulana Kadar Hiçbir Değişiklik Görmeyeceğiz

  • Cinayet Suçları ve Huzurlu İnsanların Terörize Edilmesi, Büyük Bir Günahtır, Filistin Yönetimi ve Yahudi Varlığının Sorumlu Olduğu Sinsi Bir Plandır

  • Güvenlik Riskleri ve Kalıcı Barış

  • “Allah’a ve Peygamberine karşı gelenler; işte onlar, en alçak kimselerle beraberdirler.” [Mücadele 28]

  • Demokrasi ve Capitol’un (Kongre) Düşüşü!

  •