Aya

istabl.
1953
HT logo
 
 
 
               
 

:::
:::
 

İSLÂM NİZAMI

Birinci Baskı
H. 1372 – M. 1953
Altıncı Baskı
[Mutemet Baskı]
H. 1422 – M. 2001

:: Inhalt ::

İman Yolu
Kaza ve Kader
İslâm’da Fikri Liderlik
İslâmî Dâveti Taşıma Keyfiyeti
İslâmî Hadârat
İslâm Nizamı
Anayasa Tasarısı
İslâm’da Ahlâk

ÎMÂN YOLU
[Tarik El-İmân [طَرِي ُ ق الإيمَانِ
İnsan; hayat, kâinat ve insan hakkında ve tüm bunların
dünya hayatının öncesindeki ve sonrasındaki ile olan alâkası
hakkında, nezdinde bulunan bir fikir ile kalkınır. O halde
bugünkü insanın fikrini, esâslı ve kapsamlı bir değişim ile
değiştirmek ve onun için başka bir fikir ortaya koymak
kaçınılmazdır, tâ ki kalkınabilsin. Zîra eşyâ (şeyler)
hakkındaki mefhumları ortaya koyan ve bu mefhumları
terkîz eden fikirdir ve insan, hayattaki sülûkunun
(davranışının) keyfiyetini, (hayat) hakkındaki mefhumlarına
göre belirler. Dolayısıyla insanın sevdiği bir şahıs
hakkındaki mefhumları, ona yönelik davranışının keyfiyetini
belirler ki bu, buğz ettiği ve hakkında buğz mefhumlarına
sahip olduğu bir şahsa karşı davranışına zıt ve hiç tanımayıp
hakkında herhangi bir mefhuma sahip olmadığı bir şahsa
karşı davranışından da farklıdır. O halde insanî sülûk
(davranış), insanın mefhumlarına bağlıdır ve insanın düşük
sülûkunu değiştirmek ve onu yüksek bir sülûk haline
getirmek istediğimizde, evvelâ onun mefhumunu
değiştirmemiz kaçınılmazdır: إِنَّ اللَّهَ َ لا يُغَيِّرُ مَا بَِقوْمٍ حَتَّى يُ َ غيِّرُوا مَا
بِأَنُفسِهِمْ “Muhakkak ki Allah, bir kavimde olanı değiştirmez,
tâ ki onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe!” [er-Ra’d 11]