Aya

istabl.
1953
HT logo
 
 
 
               
 

:::
:::
 

Bismillahi Al-Rahman Al-Raheem

İslami Sloganlar Yasaklanıyor da Demokrasi ve Liberal Sloganlara İzin Veriliyor Öyle Mi?!
Bu Düpedüz İslam’a ve Ona Tabi Olanlara Karşı Bir Savaştır

Yüksek seçim kurulu ‘Semavi dinleri çağrıştıran her tür dini ve akaidi semboller’in yasaklanmasını öngören bir kanun çıkardı. Bu kanuna muhalefet eden herkes tutuklanacak, hapis yada para cezasına çarptırılacak. Halbuki şuan ki anayasada devletin resmi dini İslam olarak geçmektedir!

Muhakkak ki bu zalimane kanun boşuna çıkarılmamıştır. Bilakis o, birinci derecede İslam’la savaşmak içindir. Ayrıca o, bu devrimleri boşa çıkarmaya yönelik yapılan bütün işlerin bir uzantısıdır. Böylece hem istenilen sivil laik devlet anlayışına göre dinin devletten ayrılması ilkesi gerçekleşecek ve hem de bütün şer’i hükümler millet meclisinin heva ve hevesine göre oylamaya sunulacaktır. Aynı zamanda bu kanun oyları para ile satın alarak da olsa liberal ve demokrat sloganları taşıyan kimselerin en çok sandalye kazanmasını amaçlıyor. Böylece İslam’ın bütün hükümlerini yok etmiş olurlar ki İslam sadece cami duvarları arasında mahsur kalan kehanetçi bir dine çevrilsin. Daha sonra millet meclisi içinden kişisel özgürlükler adı altında içki yasallaşsın ve fuhuş yayılsın, inanç özgürlüğü adı altında da insanlar fitneye maruz kalarak dinlerinden dönsün, Müslüman kadının şer’i örtüsü genel hayatta, okullarda ve üniversitelerde yasaklansın, eşitlik adı altında şuanda uygulanan miras, evlenme ve boşanma hukukuyla ilgili İslam’ın hükümleri kaldırılsın, demokrasi adı altında Müslümanlar zulme maruz kalsın. Hatta bu iş o kadar büyüsün ki insanlar akidelerinde şüpheye düşsünler. Bütün bunlar millet meclisinde çoğunluk adı altında kanun çıkarmakla yasal olsun. Böylelikle Mısır; kendi halkının en ufak hizmet ve gözetimden mahrum olduğu gibi ruhi, insani ve ahlaki değerleri kaybeden Batılı toplumlara benzer bir topluma sahip olacaktır.

Ey Müslümanlar, ey Kinane halkı!
Felaketlerin ve krizlerin başı olan sömürgeci kapitalizmin ülkemize getirdiği Batılı ithal sloganların taşınmasına nasıl müsaade edilir de, fakat ‘Lailahe illallah Muhammedun Resulullah’ sloganlarını taşıyanlar yasaklanıp cezalandırılır?! Bu Mısır halkını hafife almak değil midir? Bu gerçekten şaşılacak bir durum!!!

Şu bir gerçektir ki demokrasi ve liberal kapitalizm batılı toplumlarda denenmiş ve iflasını ilan etmiştir. Bu tür düşünce ve anlayışlar anormallik, eşcinsellik, cinayet ve ekonomik krizlerden oluşan toplumlardan başka bir şey doğurmadığına dair hakikat herkesçe malumdur. Zira bütün dünya bunların acısını çekmektedir. İşte bu sloganların asıl sahibi olan batılı toplumlar kendi demokrasilerini yargılamak üzere gösteri düzenlemektedirler. Çünkü artık demokrasi onların sorunlarına, fakirliğin ve işsizliğin yayılmasına çözüm sunmaktan aciz kalmıştır. Fakat bütün bunlara rağmen servet onların ‘Mutlu azınlık’larının ellerinde sınırlı olarak kalmaktadır. Bu da binlerce örneklerden bir tanesidir. Acaba Mısır halkının işlerini gözettiğini iddia eden kimseler; Müslüman Mısır halkına can çekişen bir hadaratı dayatmayı nasıl kabul ederler?! Zira bu hadarat onlardan değil ve onlar da ondan değildir. Bunların yüklendikleri şey ne kötüdür.

İddia edilen bu seçimler, onun için çıkarılan zalim kanun ve kararlar, şüphesiz ki hala yönetimde olan eski rejimden gelmektedir. Yoksa demokrat ve liberal kesime hizmet edecek şekilde bunların hepsini çıkarmanın manası ne? Ve Mısır halkının dini olduğu halde İslam’ı dile getirmek neden yasaklansın? Bu İslam’a ve Ona tabi olanlara karşı düpedüz bir savaş değil de nedir? Allah [Subhânehu ve Te’alâ] şöyle buyurmuştur: أمْ حَسِبَ الّذينَ في قُلوبِهم مرضٌ أنْ لّنْ يُخرجَ اللهُ أضغانَهُمْ Kalplerinde hastalık olanlar, yoksa Allah’ın, kinlerini ortaya çıkarmayacağını mı sandılar? Muhammed 29

Ey Müslümanlar, ey Mısır halkı!
Şüphesiz bütün bunlar Amerika’nın ve rejimde yer alan ajanlarının planıdır. Şu halde onların önünü kesin ve Kinane -Mısır- yurdundan kovun, onların tekrar ülkenizin topraklarına ayak basmalarına müsaade etmeyin ki sizi, dininizi ve güvenliğinizi karıştırmasınlar ve Müslüman beldelerinde diğer kardeşlerinize yaptıkları gibi servetlerinizi çalıp götürmesinler. Çünkü onlar müminler hakkında ne ahit tanırlar ne de akrabalık tanırlar. Onların en çok korktukları şey İslam şeriatının Raşidi Hilafet devleti tarafından tatbik edilmesidir. Zira bu devlet onlara son verecek ve onları Müslüman beldelerinden zelil ve hor olarak kovacaktır. İşte ey Müslüman Mısır ordusunun ihlaslı olanları bunu yapmak için bu günler sizin için tarihi bir fırsattır. Allah [Subhânehu ve Te’alâ] şöyle buyurmuştur: وإنْ تَتوَلّوْا يَستبْدِلْ قَومَاً غَيْرَكُمْ ثمّ لا يَكونوا أمْثالَكُمْ Eğer O’ndan yüz çevirirseniz, yerinize sizden başka bir topluluk getirir, artık onlar sizin gibi de olmazlar Muhammed 38

Ey Müslümanlar!
Sizin kurtuluşunuz ancak İslam ile gerçekleşir. Üzerinizdeki zulüm ve fakirlik ancak Allah’ın kanunları tatbik edildiği zaman kalkacaktır. Zira siz sosyalizmi, kapitalizmi, milliyetçiliği ve vatancılığı denediniz. İnsanların hayatın bütün alanlarındaki durumu daha da kötüye doğru gidiyor. Öyleyse Sykes-Picot’un getirdiği bayrakları atın, Resulullah’ın bayrağını taşıyın ve Allah’ın şeriatını tatbik eden Raşidi İslami Hilafet devletini ikame etmek için Hizb-ut Tahrir ile beraber çalışın. İşte kurtuluşunuz ancak onunla olur. Şüphesiz Allah sizinle beraberdir ve O amellerinizi asla eksiltmeyecektir. Allah [Subhânehu ve Te’alâ] şöyle buyurmuştur: ياأيُّها الّذينَ آمَنوا إنْ تَنْصُروا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أقْدامَكُمْ Ey iman edenler! Eğer siz Allah’a (Allah’ın dinine) yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Muhammed 7

H. 23 Zilkade 1432

 

Hizb-ut Tahrir

22.10.2011
 

Mısır

 


...:-
  • وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ “ Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, yardım etmek üzerinize borçtur.” [Enfal 72]

  • Ey Müslüman Ordular! Refah’ı, Cenin’i ve Tüm Filistin’i Siz Desteklemezseniz Kim Destekleyecek?

  • Daha Ne Zamana Kadar Devam Edecek Ey Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Ümmeti!

  • Ramazan Bitti, Bayram Geldi, İslam Ümmeti Hala Sıkıntılarla Boğuşuyor, Trajediler Her Taraftan Sarmış Durumda!

  • “Ramazan ayı, ki onda Kuran, insanlara yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırıcı belgeler olarak indirildi.” [Bakara 185]

  •