Aya

istabl.
1953
HT logo
 
 
 
               
 

:::
:::
 

Bismillahi Al-Rahman Al-Raheem

2018 Seçim Kanunu İslam’a Aykırıdır ve Batılın Kalesidir

21 Kasım 2018 Çarşamba günü 2018 seçim kanunu, “Allah için Allah için” tekbir ve tahlilleriyle Sudan parlamentosu tarafından 430 üyenin kabul oyu ile onaylandı. Son oturumda, 71 milletvekili ve 34 parlamento bloğu temsilcisi yasadaki maddeleri protesto etmek amacıyla oturumdan geri çekildi… Yasa (6 Haziran) parlamentoya sunulduğundan beri, beş aydan fazla bir süredir devam eden tartışmalar yaşandı.

Yasa, Cumhurbaşkanı seçimi için oylamanın 3 gün sürmesini, valiler, milletvekilleri, yasama meclisi ve yerel meclis seçimlerini öngörüyor… Yasaya göre milletvekili sayısı 380, Hartum ve El Cezire illeri dışında il meclisindeki üye sayısı 48, Hartum ve El Cezire illerindeki meclis üye sayısı 84 olacak.

Bu yasa ile ilgili olarak Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti şunları açıklamak ister:

• Egemenlik halka aittir ilkesi gereği vatandaşlık temelinde yapılan (Müslüman veya Gayrimüslim, kadın veya erkek olsun) Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gayri İslami sistem ve hükümler geçerlidir. Böyle bir vaka şeran haramdır. Çünkü İslam, erkek, Müslüman, adil ve diğer şartları barındıran, İslam Şeriatını uygulayan, insanları alemlerin Rabbinin hükümlerine göre siyaset eden bir Halifenin seçimini Müslümanlara farz kılmıştır.

• Valilerin il halkı tarafından seçilmesi, yetkilerini halktan alacakları anlamına gelir. Bu durumda Devlet Başkanı valileri görevden alamayacak, il halkı temsilcisi olarak yasama meclisi görevden alabilecektir. Bu vaka da İslam’a aykırıdır çünkü yönetici ve Devlet Başkanı olduğunda Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in yapmış olduğu gibi valileri atayan da görevden alan da Devlet Başkanıdır -Müslümanların Halifesidir-. Nitekim Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem, Muaz b. Cebel’i El Haned’e, Ziyad b. Lübeyd’i Hadramevt’e, Ebu Musa El Eşari’yi Zebid ve Aden’e vali olarak atadığı gibi Bahreyn valisi Ala b. El Hadrami ve Yemen valisi Muaz b. Cebel’i de görevden almıştır. Kaldı ki merkezi yönetimden kopuk otonomi yöneticilerin varlığı, eyaletlerin bağımsız ve devlet otoritesi dışında oldukları hissini uyandırır. İşte sözde federal sistem aracılığıyla bunun kanunlaştırılması amaçlanıyor.

• Sapık kafir Batı yöntemi üzere salt çoğunlukla yasa ve kanun yapan milletvekillerini, yasama meclisini, yerel meclisi seçmek, batıl yolla insanların saygınlığının ihlaline yol açar. Bu vaka da İslam’a aykırıdır. Çünkü İslam’a göre yasa, istinbat edenlerin bilgisi dahilindeki delil kuvvetine binaen vahiyle gelen Kitap, Sünnet ve bu ikisinin irşat ettiğinden türetilir. İstinbat edilen bu yasayı Müslümanların Halifesi anayasa ya da kanun olarak benimser.

2018 seçim yasası gerçeği işte budur. Bu yasa İslam’a aykırıdır, bizi derin uçuruma sürükleyen batıl koşulları iyice perçinler. Bu yasa hiçbir şeyi değiştirmeyecek, aksine yöneticiler ve maiyetindeki oportünistler, çarpık iktidar koltuklarında kalabilmek bu yasayı bir araç olarak kullanacaklardır.

Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın bize farz kıldığı gerçek değişim, bizi tekrar İslami hayata döndüren, Müslümanlar tarafından bir Halife seçilen, İslami hükümleri uygulamak için şeri biatle sözleşilen, İslam’ı aleme hayır ve rahmet Risâlet’i olarak taşıyan değişimdir. İşte bütün Müslümanlar bunun için çalışsın. İşte bunun için, İslami hayatı yeniden başlatmak için, Allah’ın izniyle yakında kurulacak Nübüvvet metodu üzere ikinci Râşidi Hilafeti kurmak için güç ve kuvvet ehli Hizb-ut Tahrir’e nusret versin.

H.15 Rabiu’l Evvel 1440

 

Hizb-ut Tahrir

23.11.2018
 

Sudan Vilayeti

 


...:-
  • Bek-Abad Olayı: İşkence ve Uyduruk Suçlamalar

  • وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ “ Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, yardım etmek üzerinize borçtur.” [Enfal 72]

  • Ey Müslüman Ordular! Refah’ı, Cenin’i ve Tüm Filistin’i Siz Desteklemezseniz Kim Destekleyecek?

  • Daha Ne Zamana Kadar Devam Edecek Ey Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Ümmeti!

  • Ramazan Bitti, Bayram Geldi, İslam Ümmeti Hala Sıkıntılarla Boğuşuyor, Trajediler Her Taraftan Sarmış Durumda!

  •