Aya

istabl.
1953
HT logo
 
 
 
               
 

:::
:::
 

Bismillahi Al-Rahman Al-Raheem

2020 Bütçe Reformu, IMF’ye Teslimiyet Yoluyla Sudan Ekonomisinin Yıkımına Devam Etmektir

09 Ağustos 2020 Pazar günü Geçici Yasama Konseyi, (Egemenlik Konseyi ve Bakanlar), genel bütçedeki değişikliği onayladı. Değişiklik uyarınca akaryakıta sağlanan destek yüzde 75, elektriğe sağlanan destek yüzde 41 oranında düşürülecek. Bunun yanı sıra döviz kuru kademeli olarak serbest bırakılacak. Yabancı hibe ve kredilerin 1 doları (120) Cüneyh’ten hesaplanmaya başlanacak. (5071 Sudan gazetesi) Maliye ve Ekonomik Planlama Bakanı Heba Muhammed, bakanlar kurulunun değişikliği onaylamasının ardından 22 Temmuz 2020’de yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bütçe değişikliğinin nedeni, politikalar benimseme gerekliliğidir. Benimsenen politikalar, Korona’nın ekonomiye verdiği olumsuz etkilerini azaltacaktır Açık o kadar büyük ki, bütçenin yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor.” (Arabi21)

Geçiş hükümeti hala eski rejimin etkisi altında. Karış karış adımını izliyor. Tarım, su, ormancılık, hayvancılık, mineraller gibi ülkenin bakır zenginliklerini hesaba katmıyor. Eğer vatandaşlarını umursayan doğru bir siyasi fikre sahip olsaydı, bu zenginliklerden yararlanmak, refah ve huzur içinde yaşamalarını sağlamak için Sudan halkının enerjisini infilak ettirirdi. Ancak bunun yerine sömürgeci kâfir Batı ajandasını, IMF’nin reçetelerini uygulama sevdası güdüyor. Bu reçeteler ile sömürgeci IMF, 60 milyar doları aşkın kredi ödemeleri için halkı yoksullaştırmak ve kanlarını emmek istiyor. Böylece halk, ülkenin zenginliklerinden mahrum kalacak, yabancı yatırım ve özelleştirme sloganı altında ülke zenginliklerinin uluslararası kapitalist şirketlere altın tabaktaki sunumu devam edecektir. Bu mücrim planı, bu yöneticiler yürütüyor, onlar ülkemizde sömürgeci kâfirin araçlarıdır! Haziran 2020’nin sonlarında IMF, Sudan hükümeti ile Sudan ekonomisinde yapısal reformların önünü açacak bir anlaşmaya varıldığını açıkladı! (Arabi21)

Bu sözde yapısal reformların gerçekliği, dalgalı kur ve sübvansiyonların kaldırılmasıdır. Dalgalı kur yani Cüneyh’teki değer kaybı, ucuz hammaddeler yoluyla ülke servetinin yağmalanmasını kolaylaştıracaktır. Akaryakıt ve elektrik sübvansiyonlarının kaldırılması ise, üreticilerin üretim döngüsünden çıkmasıyla daha da fazla ekonomik daralma yaratacaktır. Çünkü üretim girdilerinin maliyeti artacaktır. Bunun sonucunda işsizlik oranları yükselecek, sübvansiyonların kaldırılmasından doğan aşırı pahalılık ve para birimindeki değer kaybı vb. nedenlerle yoksulluk daha da derinleşecektir. Dahası, hükümet, IMF’nin kötü niyetli reçetelerine uyma suçuyla yetinmeyip, para basarak (Merkez Bankasından borçlanma) ekonomik yıkımı sürdürdü. Borçlanma geçen dönemde yüzde 330 arttı. Yani 61 milyar Cüneyh’ten 200 milyar Cüneyhe yükseldi! Bu bütçe reformu, gerçekte ülke ekonomisini yıkma politikasıdır. Bu politika, yoksulların sayısında ve işsizlik oranlarında artışa, aşırı pahalılığa, ülke servetinin sömürgeci kâfir Batı şirketlerine peşkeş çekilmesine yol açacaktır. Bu nedenle 2020 bütçesindeki bu değişiklikler, büyük bir ihanettir. Çünkü sömürgeci kâfir lehine ülke halkına karşı bir savaştır!

Ey Sudan halkı! Sözde ulusal yönetim adı altında altmış yıldan fazla bir süredir sömürgeci uşağı bu yöneticiler, kâfir Batının felaket reçetelerini uyguluyorlar. Bize yalan söylüyorlar, yanlış büyüme oranları ile bizi kandırıyorlar ve akşamdan sabaha yoksullaşıyoruz. Bu hükümdarlar sömürgeci kâfirlerin servetimizi yağmalaması için bizi görmezden geliyorlar!

Rehberimize dönmenin ve kurtuluşumuzun kendi ellerimizde olduğunu fark etmenin zamanı gelmedi mi? Kâfir Batının kölelik ipini ancak İslam bıçağı kesecektir. Ümmetine sadık yiğitler liderliğindeki Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devleti, İslam’ı uygulayacak, sömürgeci kâfir ve kurumlarının ülkemizdeki köklerini kazıyacak, faizi haram kılacak, İslam’ın hükümlerini, ümmetin enerjisini ve zenginliklerini infilak ettirecek, böylece zenginlikleri yeniden ülke halkının daha doğrusu tüm insanlığın iyiliği ve bereketine sunacaktır.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ “Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah ve Rasûl’üne icabet edin.” [Enfal 24]

H. 21 Zilhicce 1441

 

Hizb-ut Tahrir

11.08.2020
 

Sudan Vilâyeti

 


...:-
  • وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ “ Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, yardım etmek üzerinize borçtur.” [Enfal 72]

  • Ey Müslüman Ordular! Refah’ı, Cenin’i ve Tüm Filistin’i Siz Desteklemezseniz Kim Destekleyecek?

  • Daha Ne Zamana Kadar Devam Edecek Ey Muhammed SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Ümmeti!

  • Ramazan Bitti, Bayram Geldi, İslam Ümmeti Hala Sıkıntılarla Boğuşuyor, Trajediler Her Taraftan Sarmış Durumda!

  • “Ramazan ayı, ki onda Kuran, insanlara yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırıcı belgeler olarak indirildi.” [Bakara 185]

  •