Aya

istabl.
1953
HT logo
 
 
 
               
 

:::
:::
 

Bismillahi Al-Rahman Al-Raheem

Kur’ân-il Kerîm’i Müdâfaa Etmek Şer’î Bir Vecîbedir

Hollanda’da bir mihrak tarafından desteklenen bazı şahıslar, önümüzdeki Ocak ayında Hollanda televizyonlarında yayınlanmak üzere Kur’ân-il Kerîm hakkında bir film çekmeye azmetmektedirler. Bu utanç verici işi yapmaya kalkışanlar bu filmdeki hedeflerini, Kur’ân’ın “faşist” olduğunu, nefrete ve şiddete teşvik eden bir Kitâb olduğunu göstermek şeklinde açıklamışlardır. Bu film aslında, bu ülkede, hedefleri Müslümanları sıkıştırmak ve dînlerinden vazgeçirmek üzere onlara saldırmak, yöntemleri de Müslümanların inançları aleyhine çarpıtma, yalan, istihza ve tahkir olan İslâm ve Müslüman karşıtı belirli bir mihrakın önderlik ettiği sistematik bir kampanyanın bir parçasıdır.

Bizler, Hizb-ut Tahrir’in Hollanda’daki şebâbı olarak, bu şahısların ve arkalarındakilerin sağduyu çağrısına icâbet edip ideolojilerinin lafzen ve mânen böbürlendikleri değerlerini çürüten ve bu ülke sâkinlerinin büyük bir kesimini aşağılayan bu işlerinden sarf-ı nazar edeceklerini ummuyoruz, ancak Müslümanların fert fert ve topluluklar halinde Allah’ın hurumâtını tâzime, dînlerinin ve mukaddesâtlarının müdâfaasına koşacaklarını umuyoruz.

Ey Hollanda’daki Müslümanlar! Allah [Azze ve Celle] şöyle buyurmaktadır:  وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا  “(Allah) Kitâb’ta size inzâl etti ki Allah’ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla istihzâ edildiğini işittiğiniz zaman, sakın onlarla birlikte oturmayın! Tâ ki onlar başka bir konuşmaya geçinceye kadar. Aksi takdirde sizler de mutlaka onlar gibi olursunuz. Muhakkak ki Allah, münâfıkları ve kâfirleri Cehennem’de topyekun bir araya toplayıcıdır.” [en-Nisâ’ 140]

Binâenaleyh, dînimizin hor görülmesine ve Kur’ânımız ile istihza edilmesine sükût etmemiz asla câiz değildir, dahası bu dîne nusret vermek ve Kur’ân-il Kerîm’i müdafaa etmek üzerimize farzdır. İşte bizler, Hizb-ut Tahrir’in Hollanda’daki şebâbı olarak bir süredir, Kur’ân’ı savunmak, kendilerini mukaddesâtımızı aşağılamaya adayanlara karşı koymak ve bu ülkede İslâm’ı çarpıtmaya yönelik karalama kampanyalarını durdurmak hedefiyle bir kampanya başlatmış bulunuyoruz. İşte sizleri, bu kampanyamızda bizimle birlikte durmaya, bize ve dînimize yönelik mükerrer hakâretleri durdurmak için sesimizi duyurmak üzere bizimle birlikte çalışmaya çağırıyoruz.

Ey Hollanda’daki Müslümanlar! Kur’ânımızın hakârete mâruz kaldığı böylesi bir halde sükût etmek, kimi mihraklarca rızâ alâmetlerinden bir alâmet olarak görülür, sapıklıklarını daha da artırırlarken, kimi başka mihraklarca da zâfiyetinizin alâmetlerinden bir alâmet olarak görülüp aleyhinize nefretlerini ve aşağılamalarını daha da artırırlar. Şüphesiz bizler biliyoruz ki sizler asla Kur’ânınızın hakârete uğratılmasına rızâ göstermezsiniz, zîra sizler îmânınız ile güçlüsünüzdür. İşte bunun içindir ki sizleri, tüm meşru araçlar ile bu münkeri reddetmeye ve buna sükût etmemeye çağırıyoruz. O halde Ey Allah’ın kendilerini bu Dîn ile kerîm kıldığı sizler, bize icâbet ediniz ve bizimle birlikte Kur’ân-il Kerîm’in müdafaası uğrunda çalışınız ki hem bu dünyanın, hem de Âhiretin hayrına nâil olasınız.

ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ...  “İşte böyle, her kim Allah’ın hurumâtını tâzim ederse, bu, Rabbi katında onun için bir hayır olur.” [el-Hacc 30]

H. 02 Zilhicce 1428

 

Hizb-ut Tahrir Şebâbı

11.12.2007
 

Hollanda

 


...:-
  • Pakistan Yöneticileri, Faiz Günahına Batan Kimselerin Ceplerini Doldurmak İçin Yoksullara ve Borçlulara Acımasızca Vergi Koyuyorlar

  • Geçiş Hükümeti Yakıt Fiyatlarına Neredeyse Yüzde Yüz Zam Yaptı, Efendilerinin Talimatlarıyla Halkını Yoksullaştırmaya Devam Ediyor

  • Mescid-i Aksa Ordulara Haykırıyor

  • Pakistan Silahlı Kuvvetleri’ndeki Babalarımıza, Kardeşlerimize ve Oğullarımıza Mescid-i Aksa’nın Kurtarılması İle İlgili Bir Mektup

  • Herhangi Bir Ülkede Hilal Görüldüğünde Ramazan Orucuna Başlanılması Farzdır

  •