Aya

istabl.
1953
HT logo
 
 
 
               
 

:::
:::
 

Bismillahi Al-Rahman Al-Raheem

Hizb-ut Tahrir Emiri Celil Âlim Ata Bin Halil Ebu Raşta’dan 2020-1441 Yılı Şevval Hilalinin Görülmesi Hakkında Açıklama

Birincisi: Ben, hilalin araştırılması raporlarına dayanarak Medine saati ile dün gece (Cumartesi gecesi) saat 22.00 sularında hilalin bu gece görülmediği haberini yolladım. Genellikle biz, Endonezya gibi doğudaki kardeşlerimize açıklamanın şafaktan önce ulaşması için gözlem gecesi Medine saati ile 22.00 ya da 22.30’da yapıyoruz. Bu nedenle 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününün mübarek Ramazan ayının mütemmimi ve bayramın da 24 Mayıs 2020 Pazar günü olduğunu açıkladık.

İkincisi: Daha sonra bize hilalin Tanzanya’daki üç Müslüman ve Afrika’daki diğer tanıklar tarafından görüldüğü haberi ulaştı... Sonra oradaki mendubumuza olayın iç yüzünü araştırmak için gören kişilere iki kişi yollaması haberini gönderdik. O da öyle yaptı ve bize şu cevabı gönderdi:

[3 görgü şahidi, 2 noktası yukarı, yayı gün batımına bakan hilali çok ince bir şekilde gördü. Yemin edip 3 genç huzurunda şehadet getirdiler.]

Üçüncüsü: Mendubun cevabı Medine saati ile 13.00 civarında bize ulaştı. Bu, hilalin görüldüğünün doğru olduğu anlamına geliyordu. Hilalin yayı gün batımına doğru idi. Yani görülen şey, üç Müslümanın tanıklığıyla Şevval hilali idi.

Dördüncüsü: Konuyu enine boyuna iyice düşündükten sonra ve İmam Ahmed’in Ebu Umeyr b. Enes’ten “Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in sahabelerinden olan Ensar kabilesine mensup amcalarından rivayet ettiği şu hadise binaen:
غُمَّ علينا هلالُ شوالٍ فجاءَ ركبٌ مِن آخرِ النَّهارِ فشهدُوا عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُمْ رأَوا الهلالَ بالأمسِ فأمرَ النَّاسَ أنْ يُفْطِرُوا مِن يومِهم، وأنْ يخرجُوا لعيدِهم مِن الغدِ  “Havanın elverişsizliği yüzünden Şevval ayının hilalini göremedik ve oruç tutuyorduk. Gündüzün geç vakitlerinde bir kafile geldi; dün hilali gördüklerine dair şahitlik ettiler. Bunun üzerine Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem insanların oruçlarını bozmalarını ve ertesi gün bayram namazına gitmelerini emretti” Beyhaki, Es Sünenül Kübra’da Ribî ibn Hiraş’dan, Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in sahabeleri arasından bir kişiden rivayet ettiğine göre
اختلَفَ النَّاسُ في آخرِ يومٍ من رمضانَ، فقدِمَ أعرابيَّانِ، فشَهِدا عندَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ باللَّهِ لأَهَلَّا الهلالَ أمسِ عشيَّةً، فأمرَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ النَّاسَ أن يُفطِروا وأن يَغدوا إلى مُصلَّاهم  “İnsanlar Ramazan’ın son günü hakkında ihtilafa düşmüşlerdi. Bu sırada iki bedevi geldi ve “Dün akşam hilali gördük” diyerek Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in yanında Allah’a yemin edip şahitlik ettiler. Bunun üzerine Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem insanların orucu bozmalarını ve sabah erkenden namazgâhlarına gitmelerini emretti.”
Buna göre Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i örnek alarak bugün 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü İydül Fıtr’ın birinci günüdür… O halde Müslümanlar oruçlarını açıp, zevalden sonraki vakit olduğu için de Bayram namazına yarın gitmelidirler… Allah’tan oruç ve kıyamımızı kabul etmesini, bu kutsal ayda bütün Müslümanlara iyilik ve bereket kapılarını açmasını diliyoruz. Bir an önce Allah Subhânehu ve Teâlâ, Müslümanlara Hilafetin kuruluşunu nasip eylesin, onları bütün salgınlardan iyileştirsin. Böylece dünyada ve ahirette izzet bulsunlar. Allah, büyük lütuf sahibidir.
Allah itaatleri kabul etsin, Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.
ve’s Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh

H.01 Şevval 1441

 

Kardeşiniz Ata Bin Halil Ebu Raşta

23.05.2020
   
 


...:-
  • Hizb-ut Tahrir Emiri Celil Âlim Ata Bin Halil Ebu Raşta’dan 2020-1441 Yılı Şevval Hilalinin Görülmesi Hakkında Açıklama

  •